ניהול רך

 מבחן החלון והראי

ניהול (Management)

ניהול מתבטא בהכוונה של אנשים לבצע פעולות שתכליתן היא לממש מטרות מוגדרות באמצעות משאבים נתונים, במגבלות הנובעות מאילוצים וברמה של ודאות חלקית".

ניהול מתבטא בשני סוגי תהליכים עיקריים א. קבלת החלטות, ב. הבטחת ביצוע ההחלטות.

האתגר המרכזי של מנהל מתבטא בהשגת מטרה באמצעות אנשים. תנאי הכרחי לצמיחה של ארגון הוא שילוב שחקנים בעלי תכונות משלימות אך אַלְיָה וְקוֹץ בָּהּ: השוֹנוּת בתפיסות העולם ובסגנונות ההתנהגות של חברי הצוות המשלים עלולה לעורר מחלוקות וסכסוכים. אחד האתגרים החשובים ביותר הניצבים לפיתחו של מנהל הוא ליצור את התנאים המתאימים אשר יאפשרו שיתופי פעולה בין השחקנים. 

ניהול הוא מקצוע אשר מחייב התמקצעות שוטפת - לימוד ורכישת ניסיון. ניהול נרכש בתהליך הבשלה הדרגתי, כפי שמתבטא במודל הבשלות הניהולית P.MMM

ניהול אינה מטרה אלא כלי להשגת מטרה.