לוגו - רמות.png
צללית אישה.png

מומחית תוכן

עו"ד נועה חובב

המחלקה המשפטית

שער המנחה המקצועי, בית ספר רמות, הוד השרון

חזרה למחלקה.png
חץ.png

מילון מונחים משפטי

 

כללי

מומחה התוכן הוא עו"ד נועה חובב. תפקיד מומחה התוכן ללוות ולסייע לתלמידים להשיב על שבע שאלות הזהב, אשר קשורות למחלקה המשפטית ולתרומתה לשאר מחלקות החברה.

מטרות התלמידים

 1. להשיב על שבע שאלות הזהב;

 2. להבין את משמעות שבע התשובות שהם ינסחו;

 3. לסייע בהכנת ראיון שיצולם בווידאו, בנושא שבע שאלות הזהב. הסרטון יישמר באתר לדורות הבאים.

 4. להציג את התשובות, בהרצאה של 3-4 דקות מתכונת TED, בפני קהל שבין מוזמניו נוכח ראש העיר (ההכנות מפורטות בסעיף מתודולוגיה, בהמשך);

שלבי התהליך

 1. אחריות מומחה התוכן - הבנה ויכולת להסביר את הנושאים המשפטיים המתאימים ליזמים צעירים - לא ברמה של ילדים! ;

 2. הקמת קבוצת WhatsApp ייעודית בשם המחלקה המשפטית - רמות. בקבוצת ה-WhatsApp ישתתפו:
  א. כל התלמידים אשר אחראיים על המחלקה המשפטית;
  ב. 
  מומחה התוכן;
  ג. מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית;

 3. פגישת היכרות אחת בבית הספר. הפגישה תימשך כשעה וחצי, בהשתתפות כל תלמידי המחלקה המשפטית;

 4. מענה לשאלות התלמידים בקבוצת מייל משותפת ובקבוצת ה-WhatsApp (בזמן הפנוי בלבד של מומחה התוכן)
  בימי א' - ה' עד שעה 21:00 וביום שישי עד שעה 14:00.

מתודולוגיה

תהליכי הליווי והסיוע לתלמידים יתקיימו במתכונת שעיקריה רשומים להלן:

 1. האחריות על ביצוע והשלמת העבודה, מוטלת על התלמידים בלבד;

 2. עיקר העבודה תבוצע בבתי התלמידים עצמם ובשיתוף פעולה ביניהם;

 3. מומחה התוכן יסייע לתלמידים להגיע למידע ולתובנות הקשורות לשבע שאלות הזהב;

 4. מומחה התוכן יסייע לתלמידים לחשוב מבלי לספק להם תשובה ישירה לשאלותיהם, אלא בעיקר הפנייה למקורות מידע;

 5. מומחה התוכן יעזור לתלמידים להציג את התשובות לשאלות הזהב, באמצעות מצגת באורך 3-4 דקות, במתכונת TED - בעברית. 

 6. להרצאות ה-TED שלושה מועדים, כפי שמצוין בלוח הזמנים:
  מועד א': הרצאה בפני התלמידים והמורים;
  מועד ב': הרצאה בפני ההורים;
  מועד ג': הרצאה בפני ראש העיר ופמלייתו.

 7. מומחה התוכן לא יטפל בענייני משמעת אך ידווח, בהקדם האפשרי, אל מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית ; 

 8. מקורות המידע שמומחה התוכן יספק לתלמידים, צריכים להיות נגישים לתלמידים וברמה המתאימה ליזמים מתחילים;

 9. אם אפשרי, רצוי להפנות לסרטוני וידאו ולא למלל משפטי כבד;

 10. מומחה התוכן יסביר, במילים השוות לכל נפש, את משמעות התכנים שהתלמידים התקשו להבין;

 11. עיקר התקשורת תתקיים באמצעות קבוצת ה - WhatsApp הייעודית; 

 12. במקרה הצורך, אפשר יהיה לשלוח קבצים במייל לקבוצה שחבריה הם חברי קבוצת ה - WhatsApp; 

שאלה: מה, לדעתך, התכונות החשובות ביותר שנדרשות מהעובדים מצליחים במחלקה המשפטית? ומה צריכים להיות מדדי ההצלחה שלהם?

טיפים בהקמת חברת הזנק

עו"ד מאיר פוקס

ספטמבר 2018, 2 דקות

על מה להקפיד בעת ניסוח חוזים עו"ד משה כאהן

דצמבר 2014, 8 דקות

קניין רוחני

אדיסון עורכי פטנטים

אוגוסט 2018, 4 דקות

חוזים המימד הפרקטי

פברואר 2016, 81 דקות

הקמת חברה בע"מ

סרטון 1 מתוך 6

יוני 2012, 14 דקות