לוגו - רמות.png

דניאל וולפין

רון לוין

אדיר שלם

מחלקת ה-High Tech, - אלקטרוניקה ותוכנה

בית ספר רמות, הוד השרון

חזרה למחלקה.png

רז פריאל

צללית גבר.png
חץ.png
חץ.png

מומחה תוכן

גיא קרואני

מומחה התוכן הוא אינג' גיא קרואני. תפקיד מומחה התוכן הוא כפול:

א. ללוות ולסייע לתלמידים להשיב על שבע שאלות הזהב, אשר קשורות למחלקת ה-High Tech;

ב. להטמיע את משמעות עבודת הצוות בחברת ההזנק בכלל ובמחלקת ה-High Tech בפרט;

ג. להטמיע את תרומת מחלקת ה-High Tech לשאר מחלקות החברה בתפיסת העתיד את תפקידם.

מטרות התלמידים

 1. להשיב על שבע שאלות הזהב;

 2. להבין את משמעות שבע התשובות שהם ינסחו;

 3. לסייע בהכנת ראיון שיצולם בווידאו, בנושא שבע שאלות הזהב. הסרטון יישמר באתר לדורות הבאים.

 4. להציג את התשובות, בהרצאה של 2-3 דקות מתכונת TED, בפני קהל שבין מוזמניו ישתתף ראש העיר (ההכנות לקראת ההרצאה, מוצגות בסעיף מתודולוגיה, בהמשך);

שלבי התהליך

 1. אחריות מומחה התוכן - הבנה ויכולת להסביר את הנושאים המקצועיים המתאימים ליזמים צעירים - לא ברמה של ילדים! ;

 2. הקמת קבוצת WhatsApp ייעודית בשם מחלקת ה-High Tech. בקבוצת ה-WhatsApp ישתתפו:
  א. כל התלמידים אשר אחראיים על מחלקת ה-High Tech;
  ב. 
  מומחה התוכן;
  ג. מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית;

 3. פגישת היכרות אחת בבית הספר. הפגישה תימשך כשעה וחצי, בהשתתפות כל תלמידי מחלקת ה-High Tech;

 4. מענה לשאלות התלמידים בקבוצת מייל משותפת ובקבוצת ה-WhatsApp (בזמן הפנוי בלבד של מומחה התוכן);
  בימי א' - ה' עד שעה 21:00 וביום שישי עד שעה 14:00.

מתודולוגיה

תהליכי הליווי והסיוע לתלמידים יתקיימו במתכונת שעיקריה רשומים להלן:

 1. האחריות על ביצוע והשלמת העבודה, מוטלת על התלמידים בלבד;

 2. עיקר העבודה תבוצע בבתי התלמידים עצמם ובשיתוף פעולה ביניהם;

 3. מומחה התוכן יסייע לתלמידים להגיע למידע ולתובנות הקשורות לשבע שאלות הזהב;

 4. מומחה התוכן יסייע לתלמידים לחשוב מבלי לספק תשובות ישירות לשאלותיהם, אלא בעיקר הפנייה למקורות מידע;

 5. מומחה התוכן יעזור לתלמידים להציג את התשובות לשאלות הזהב, באמצעות מצגת באורך 3-4 דקות, במתכונת TED - בעברית. 

 6. להרצאות ה-TED שלושה מועדים, כפי שמצוין בלוח הזמנים:
  מועד א': הרצאה בפני התלמידים והמורים;
  מועד ב': הרצאה בפני ההורים;
  מועד ג': הרצאה בפני ראש העיר ופמלייתו.

 7. מומחה התוכן לא יטפל בענייני משמעת אך ידווח, בהקדם האפשרי, אל מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית; 

 8. מקורות המידע שמומחה התוכן יספק לתלמידים, צריכים להיות נגישים לתלמידים וברמה המתאימה ליזמים מתחילים;

 9. אם אפשרי, רצוי להפנות לסרטוני וידאו ולא למסמכים מורכבים;

 10. מומחה התוכן יסביר, במילים השוות לכל נפש, את משמעות התכנים שהתלמידים התקשו להבין;

 11. עיקר התקשורת תתקיים באמצעות קבוצת ה - WhatsApp הייעודית; 

 12. במקרה הצורך, אפשר יהיה לשלוח קבצים במייל לקבוצה שחבריה הם חברי קבוצת ה - WhatsApp; 

שאלה: מה, לדעתך, התכונות החשובות ביותר שנדרשות מאיש פיתוח מצליח? ומה צריכים להיות מדדי ההצלחה שלו?

מקורות מידע