מִמְשָׁק (Interface)

אמצעי (מכני, אלקטרוני, אופטי, גרפי או אחר) אשר מחבר בין שני גורמים. 

התרשים משמאל מתאר ממשק משתמש (User Interface) - יחידת תוכנה אשר נעזרת באמצעים גרפיים כדי לאפשר לבן אדם להשתמש בתכונות החישוב של יחידת תוכנה אחרת;

שפה היא דוגמא אחרת של ממשק אשר מאפשר תקשורת בין אנשים;

כבל חשמלי היא דוגמא של ממשק אשר מאפשר חיבור של מכשיר חשמלי אל מקור מתח - אנרגיה;

התקן מכני אשר מאפשר חיבור בין שני צינורות בעלי קוטר שונה

(או הברגה שונה) היא דוגמא נוספת של ממשק.

מערכת גלגלי שיניים אשר משנה את מהירות הסיבוב היא דוגמא של ממשק בין שתי יחידות הנעה;

מערכת מכנית פשוטה אשר ממירה תנועה סיבובית לתנועה קווית היא דוגמא של ממשק בין שתי מערכות הנעה;