top of page

סִגְנוֹנוֹת מַנְהִיגוּת (Leadership Styles)

צורות התנהגות של מנהיגים.

להלן דוגמאות של טיפולוגיות שנעשה בהן שימוש למטרות מגוונות:

 קבוצת מיון / טיפוסים

המנהל הדמוקרט, הסמכותי, האדיש

קבוצת הסמכות, קבוצת השווים, קבוצת הנמוכים

מנהיג חברתי, מנהיג משימתי

מנהל תוקפן, מתייחס, משתף, מנהלן

מנהל משימתי P, יצירתי E, מנהלן A, מתכלל I. סגנונות האלה מְכַּכְבִים בתורת אדיג'ס

המנהל הַמּוֹכֵר, המספר, המשתף, המאציל

שם החוקר

קוק לוין

ארנסט בקר, 1973

רוברט ביילס, 1949

רדין, 1970

Allen J. Row

קנת הרטלי בלנצארד, 1985

Six Leadership Styles

Situational Leadership Types: Examples

Leadership Styles

Which Leadership Style

Is This?

bottom of page