top of page

פְּרָטִיּוּת (Privacy)

תחום השייך לפרט ואינו גלוי לעיני הציבור. דבר מה אִינְטִימִי אשר שייך לפרט ולא לציבור.

הזכות לפרטיות היא חלק מזכויות האדם הטבעיות, להן זכאי כל אדם באשר הוא, על פי חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א - 1981). 

פרטיות מאפשרת לשחקן לממש את ייעודו, חזונו ומטרותיו ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו ולשלוט על מידת החשיפה של חייו בהתאם לרצונו.

 

ראו גם פרטיות בויקיפדיהפרטיות מושלמת - פשוט לא קיימת, הקץ לפרטיותאמריקה בדילמה: פרטיות או ביטחון?  פתרות בעיית פרטיות בסמארטפון

דיני פרטיות העובד במקום העבודה

פרטיות בעידן של שינוי

חשופים - אובדן הפרטיות

פרק ראשון

פרטיות בפייסבוק

פרטיות ביום עיון

לדוברים ועוזרים פרלמנטריים

סרטון הדרכה - פרטיות ברשת

פרטיות ברשתות חברתיות

bottom of page