top of page

תע"צ = תעשיות צבאיות בע"מ

חברה ישראלית השייכת למגזר הביטחוני ועוסקת בפיתוח מערכות צבאיות במימון משרד ההגנה של ארצות הברית, לצורך פיתוח מערכות הגנה מתוחכמות עבור פרויקט מלחמת הכוכבים

תכנית הגנה אסטרטגית - 18.png

תמצית מלחמת הכוכבים ב-3 דקות

בשנות השמונים (בתקופת נשיאות רונלד רייגן) תכננה ארה"ב להשיק צי חלל של לוויינים חמושים בתותחי לייזר, פלזמה וחלקיקים, שיוכל לספק לה ביטחון מושלם מפני מתקפות סובייטיות. תכנית זו נקראה SDI (Strategic Defense Initiative) להגנה אסטרטגית.

יולי 2018, 3 דקות, עברית

המבנה הארגוני של חברת תע"צ בסיפור נורית אדומה

bottom of page