לו'ז - לוח זמנים (Schedule)

רשימת אירועים המוצבים על ציר הזמן.

לוחות זמנים מתארים משימות באמצעות תרשימי גנט (Gantt) או תרשימי פֶּרְט (Pert) בדומה לתרשימים אשר מופקים על ידי MS-Project (תוכנה לניהול משאבי פרויקט של חברת מיקרוסופט).

אירועים משמעותיים במיוחד, מוגדרים כאבני דרך בלוחות הזמנים . דוגמאות של אבני דרך הם תאריכי הגשת מסמכים למכרז, תחילתו וסופו של פרויקט, סקר תכנון (DR), תחילת בדיקות וכדומה.

דוגמא של תרשים גנט שהופק על ידי MS-Project

דוגמא של תרשים Pert. התרשים מתאר תלות לוגית בין משימות. משימה 2 ומשימה 3, למשל, בתרשים משמאל, תלויות בהשלמת משימה 1. משימה 4 תלויה בהשלמת משימות 1 ו-2