חֲשִׁיבָה מערכתית (System Thinking)

 כלי יישומי לאבחון ולטיפול בבעיות ארגוניות - במערכות מורכבות.

חשיבה מערכתית, במקרה של מערכות מורכבות, היא כלי הכרחי אשר מסייע בהבנת המקורות של כשלים וחוסר איזון מערכתי בארגוניים גדולים, לצורך בחירת נתיבי צמיחה יצירתיים. 

חשיבה מערכתית אינה ממוקדת בגורמי קשיים נקודתיים המתאימה יותר לפתרון בעיות לינאריות פשוטות, אלא בניתוח הוליסטי רחב. ניתוח כשלים בחשיבה מערכתית מתחיל, אמנם, בתסמינים מקומיים, בהנחה שהגורמים המשמעותיים עלולים לנבוע דווקא במקומות אחרים במערך הארגוני המורכב.

חשיבה מערכתית, יצירתית