דוגמא של הצגת תוצאות שאלונים על פי מודל קווין (Example of Queen Model)

דיאגרמות קו-רצוף

דיאגרמות מכ"ם

דיאגרמות עמודות

דיאגרמות תפוח