אֲגֻדָּה מִקְצוֹעִית (Professional association)

שחקן ברובד בעלי ההשפעה של רשת הערך.

אגודה מקצועית היא התארגנות של העוסקים בתחום מסוים, לצורך קידום הידע המקצועי של העוסקים בתחום זה (ויקיפדיה).

בכוחה של אגודה מקצועית להוביל לשינויים בכל שלושת מוקדי פעילות הליבה הן באמצעות תקנים שהיא עורכת ומפיצה והן באמצעות אכיפת התקנים.

עיינו גם במושג איגוד מקצועי.

לילה כלכלי

התאגדות עובדי מגדל

כוחה של קבוצה

עובדי הראל

מתנגדים להסתדרות

זמנים מודרנים

התאגדות

עובדי פרטנר