אִגּוּד מִקְצוֹעִי (Trade union)

שחקן ברובד בעלי ההשפעה של רשת הערך.

איגוד מקצועי הוא התארגנות של שחקנים ברשת הערך, בדרך כלל לצורך קידום תנאי העבודה של חברי ההתאגדות.

המטרות של אגודה מקצועית הן שונות וקשורות לתחום המקצועי.

עיינו גם בחומרים המפורסמים בפורטל העובדים, איגוד המבקרים הפנימיים בישראל

"איגודים מקצועיים" שולטים על כל ממשל בעולם

איגודים מקצועיים גובים כספים מבעלי עסקים קטנים

מחלוקות בכלכלה - גודל המגזר הציבורי

האם ישראל ערוכה להקמת איגוד מקצועי יציב של עצמאיים?