תּוֹבָנָה (Insight, Knowledge Piece)

הבחנה, טִיפּ, לֶקַח, מוסר השכל, או המלצה מעשית לדרך פעולה או התנהגות הניתנת להכללה למצבים דומים נוספים. הידע הגלום בְּתוֹבָנָה הינו ידע בלתי רשמי שהתגבש באחת משתי הדרכים הבאות:

  • בתהליך פסיבי - כהברקה, תגלית אקראית או הבנה הנובעים מהתנסות במהלך עשייה או חשיבה ("...פתאום נפל לי האסימון");

  • בתהליך אקטיבי - בזכות תהליך יזום של הפקת לקחים אישי או קבוצתי.

תובנות התנהגותיות למדיניות אי-רציונלית

פרופ' דן אריאלי