הכללה (Generality)

  • הכללה היא היכולת להשליך ידע או מיומנות שנרכשו בנסיבות מסוימות - אל תחומי פעילות אחרים;

  • הכללה היא קביעת כלל, הסקת מסקנה כללית מתוך עיון פפרטים שונים (אבן שושן);

  • החלת כלל על כולם;

  • הכללה מתבטאת ביכולת ליישם ידע ומיומנות בתנאים השונים מהתנאים שבהם נרכשו;

  • יכולת ההכללה מאפשרת לבחון התנסות חדשה באופן שתאפשר אינטגרציה וחצייה בין תחומי פעילות. זו הסיבה שהכללה נחשבת למיומנות למידה אשר עשויה לעזור להתמודד עם אתגרים חדשים;

אִינְדּוּקְצִיָּה היא הדרך שבה משליכים ממקרים פרטיים לקביעה כללית. התהליך ההפוך נקרא דדוקציה.

לדוגמה, אם אני מצליח לעבור צומת מרומזרת באור אדום עשרות פעמים ללא פגע, אוכל להסיק באינדוקציה כי גם בעתיד אעבור צומת מרומזרת באור אדום ללא תאונה. במקרה הזה, האינדוקציה אינה תקפה מבחינה לוגית משום שלמעשה, קיימות תאונות דרכים הנגרמות בעקבות מעבר כלי רכב באור אדום. (למרות שלי זה לא קרה ולכן זה לא יקרה). טעות לוגית כזו יכולה להוביל למסקנה כי הכללה (הסקה אינדוקטיבית) היא שגויה כאשר מנסים לשרטט מודלים ותאוריות (לצורך תיאור המציאות) למרות שתחומי המדע והטכנולוגיה התפתחו בדרך זו במהלך התפתחות הציביליזציה.

דוגמא אופיינית של הכללות: "מדוע אתם תמיד..." מכירים את המשפט הזה? יצירת הכללות בהתנהגות של אחרים (כמו מנוהלים, למשל, עמיתים, לקוחות...). הכללות מסוג זה מקטלגות אחרים כמי שאינם יכולים לבצע משימה כמצופה מהם. תגובה כזו מציבה את בר השיח בעמדת נחיתות / התגוננות ופוגעת הן בביטחון העצמי שלו והן תחושת המסוגלות שלו.

עיינו גם בהכללות – כיצד הן מקבעות אותנו וכיצד ניתן להשתחרר מהן?קבלת האחר בחברה הישראלית, מודל א.פ.ר.ת, שׁוֹנוּת

כיצד הכללות מגבילות את החשיבה שלנו ומשמרות דפוסים שאינם משרתים אותנו

הכללות

הכללות ומכלילים