יחס לאנשי מקצוע - תמ"א 38

  • אנשי המקצוע אשר בונים ו/או משפצים  את בתיכם, חולקים, למעשה, מטרות משותפות. לפיכך, הבנאים, הטייחים, הרצפים, הטפסנים, השרברבים וכל שאר אנשי המקצוע אשר עובדים בשטח, הם שותפים בעלי ערך עצום להצלחה או לכשל של הפרויקט;

  • בכל עניין מקצועי, יגלו המעורבים השונים (ובכלל זה בעלי הדירות והמתאם) יחס חָבֵרִי כלפי כל אחד מהם, וימנעו מהתנהגות אשר עלולה לערער את האמון והכבוד ההדדי;

  • שיתוף פעולה בין אנשי המקצוע לבין המתאם ובעלי הדירות, תוך הקפדה על כבוד הדדי, שקיפות מול המעורבים ואי ניצול של יתרון יחסי.