הִתְנַהֲגוּת פרופיל הפעילות על ציר הזמן (Activity Vs Time) 

התנהגות

המחשה ויזואלית של פרופיל פעילות השחקן, משרטטת את כל אחד ממאפייני הפעילות בנפרד. המחשה כזו יכולה לשרת את המנהל לצורך קבלת החלטות.

התרשים ממחיש את השימוש בכלי זה באמצעות טבלת אקסל, בהנחה שמכמתים (מודדדים, מחשבים ומנרמלים) את הפעילות האסטרטגית, הניהולית והביצועית והצרכנית של הארגון.

 

המספרים בטבלה הם דוגמאות של תוצאות חישוב.

תנודתיות או יציבות של מאפייני פרופיל הפעילות, מלמד על מבנה אישיות הפרט (Personality) או הארגון (Organizationality).