top of page

תַּרְבּוּת אִרְגוּנִית (Organizational Culture) 

הבנת המושג תרבות ארגונית מסייעת להבין תהליכים ארגוניים.

  • שם כולל של כל הערכים, המוסכמות, צורת ההתנהגות והקווים המשותפים אשר מנחים את השחקנים הפנים-ארגוניים. התרבות הארגונית מייצגת מערכת של חוקים, מוסכמות (GUDE NCE) ונורמות התנהגות.

  • קבוצת ערכים, אמונות מנחות, הבנות ודרכי חשיבה, שהשחקנים הפנים-ארגוניים חולקים ביניהם ומלמדים את השחקנים החדשים כ"דרך הנכונה".

  • תרבות ארגונית מייצגת מערכת הנחות יסוד אשר משותפות לשחקנים הפנימיים של כל ארגון ומאפיינת אותם כצוות. מערכת ההנחות פועלת באופן בלתי מודע ומגדירה את הדרך שבה השחקנים הפנימיים תופסים את עצמם ואת סביבתם.

עיינו גם במושג התנהגות ארגונית.

התנהגות אירגונית מתוך סרט הסנדק

פסיכולוגית המנהיגות הארגונית

תרבות ארגונית

התרבות הארגונית באמזון

התרבות הארגונית

בחברת אפל

עיצוב תרבות ארגונית

בעזרת מדידה והערכה

המחשה של תרבות - התנהגות ארגונית
מזכיר לכם מישהו???

What Is Corporate Culture?

תרבות ארגונית בחיל האוויר 
סדנה עם הפיקוד הבכיר

bottom of page