תורת המשחקים (Game Theory)

תורת המשחקים היא תאוריה העוסקת בחקר ביצועים בתנאי אי ודאות (בבילון);

תורת המשחקים עוסקת, למעשה, בקבלת החלטות בקבוצה של שחקנים.

תורת המשחקים חוקרת מערכות יחסים בין אנשים;

תורת המשחקים הוא ענף במתמטיקה שימושית שבו מפתחים ומיישמים כלים  לקבלת החלטות רציונליות באמצעות ניתוח מפות אינטרסים אשר ממחישים שיתופי פעולה  וסכסוכים אפשריים.

עיינו במאמרים הבאים:

 

ספרים בעברית, העוסקים בתורת המשחקים: 

 

עיינו גם האם תורת המשחקים יכולה לנבא התנהגות? תורת המשחקים על פי פרופ’ יאיר טאומן, 

תורת המשחקים

ויישומיה במשפט

ד"ר עדי אייל

תורת המשחקים ובירה

פרופ' יאיר טאומן

משבר הטילים בקובה

בראי תורת המשחקים

פרופ' אביעד חפץ

תורת המשחקים ובירה

ד"ר חיים שפירא

תורת המשחקים

אסטרטגיות מעורבות

נפלאות התבונה

נקודת השויון של נאש

להגיע לעמק השוה

תורת המשחקים

פרופ' יאיר טאומן

דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי

תורת המשחקים ובירה

מתאוריה למעשה

פרופ' אילון סולן

תורת המשחקים. המרצה: פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005:

תורת המשחקים - שיעור 4

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 8

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 3

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 7

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 2

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 6

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 1

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 5

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 12

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 16

בחירות

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 11

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 15

מכרזים

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 10

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 14

שחמט, פרפרים, מלחמה, בחירות, מכרזים

פרופ' ישראל אומן

נפלאות התבונה

תורת המשחקים - שיעור 9

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 13

מכרזים

פרופ' ישראל אומן

תורת המשחקים - שיעור 17

אסטרטגיה של פרפרים

פרופ' ישראל אומן