הֲכָלָה (Containment, Inclusion)

הכלה מתבטאת ביכולת לקבל (להכיל) התנהגות, רגשות, קשיים של הזולת, כפי שהם, כאשר אין הם מקובלים - מבלי להכחיש או לשפוט אותו. 

במקרה של ליווי פיתוח ואימון ארגוני/ניהולי/אישי אנו דורשים מעצמנו להיות מסוגלים להתאפק ולפתח תגובה מחושבת ומעמתת במצבים שבהם הלקוח/הצרכן מתנהג באופן שאינו "תואם מצב" אשר פוגע בנו בטווח הקצר.

משמעות "תגובה מחושבת ומעמתת" מתבטאת באיפוק וביצירת תגובה אסרטיבית אשר מעצימה את יכולתו של המאומן לשפר את התנהגותו בעתיד. גישת מעגלי פעולה מדגימה את משמעות התגובה המחושבת והמעמתת; 

הכלה על פי אלון גל

הכלה היא הדיבר הראשון מבין ארבעה עשר הדיברות של פתרונות Win3 כפי שהן מוגדרות בקפסולת הליווי של החברה.