סִינֶרְגְּיָה (Synergy)

  • סינרגיה היא פעולה משותפת ומאוחדת בין כמה גורמים (מילוג);

  • שיתוף פעולה (שת"פ) בין כמה ילדים (או כמה שחקנים) כדי להשיג מטרה משותפת. 

קל להוכיח (שיחות עם תלמידים - לימודי חשיבה יזמית) כי טובים השניים מן האחד וכי פעולה סינרגטית יעילה ואפקטיבית יותר מהיעילות ומהאפקטיביות שמשיגים כאשר כל אחד עובד בנפרד.

ראו גם צוות משלים

סינרגיה ארגונות

ד"ר רמי בן-ישי 

יוני 2019, 6 דקות

משחק קבוצתי

יולי 2018, 4 דקות

טקטיקה בכדורגל

יולי 2016, 3 דקות

עבודת צוות במשחק כדור סל

5 דקות