ג'ורג' לי הוא דמות משנית בסיפור נורית אדומה.

ג'ורג' הוא חבר הנהלה בחברת תע"צ המשמש בתפקיד מנהל אגף הכספים.

ג'ורג' מתנהג כטיפוס A מובהק על פי תורת אדיג'ס כלומר אדמיניסטרטור, שהמסגרת התקציבית חשובה לו יותר מכל ולכן הוא נוטה להתעלם מצרכי האנשים שסביבו. פרופיל הפעילות שלו, על פי דיאגרמת מצבי הפעילות הוא 0MI - מצב שליטה. מיומנויות הטיפול בכספים של איש המקצוע ג'ורג' הן מושלמות (מאפייני I גבוהים), כישורי הניהול הקשים שלו הם מעולים (מאפייני M גבוהים) וכישורי הניהול הרכים שלו הם נמוכים. ככלל, התפיסה האסטרטגית שלו ראוייה לשיפור (מאפייני S נמוכים). ג'ורג' ממוקד מאוד במימוש התכנית הפיננסית ושימור הקיים עובדה אשר מפחיתה את רגישותו לסביבה הקיומית שלו.