אִינְדִּיקָטוֹר (Indicator)

  • אִינְדִּיקָטוֹר הוא נתון אשר מציג, בצורה כמותית, משתנים מסוגים שונים.

  • אִינְדִּיקָטוֹר (אַמַּת מִידָּה) הוא סימן, אות המראה על שינוי או על מידע (מילוג).

  • נורית אדומה, למשל, היא דוגמא של אינדיקטור המציין מידת חום (טמפרטורה) שעלתה מעבר לרמה שנקבעה מראש;

  • חום הגוף יכול לשמש כאינדיקציה לזיהום דלקתי.

אנו נוהגים להשתמש באינדיקטורים כבסיס לחישוב ערכם של מדדים (במיוחד מדדים משולבים).

להלן דוגמאות אחדות של אינדיקטורים, הנגזרים מעולם הקימות:

  • אינדיקטור הקשור למוצרי ליבה: MTBF - זמן ממוצע בין תקלות;

  • אינדיקטור הקשור לתהליכים ארגוניים: N-illness - מספר ימי מחלה מצטברים לעובד מסוים.
    הערה: אחוז ימי המחלה המצטברים אשר מחושב עבור צוות מסוים, הוא מדד משולב אשר מחושב מאוסף של האינדיקטורים N-illness של חברי הצוות;

  • אינדיקטור הקשור להון הפיננסי: רמת האינפלציה הרבעונית או השנתית;

ככלל, לצורך חישוב החוסן או רמת הקימות של שחקן, משתמשים בערכים המספריים של אינדיקטורים ומדדים משולבים אשר מייצגים את כל תחומי פעילות השחקן.