אודות הספר

שם הספר: תבונה ורגישות בניהול - ספר העקרונות;
מבנה הספר: כריכה רכה, 456 עמודים;
נושאים עיקריים: ניהול, גישור בתהליכי ניהול, התאמת שחקן לסביבה (וסביבה לשחקן);
שם המחבר: חיים שפירא (צִ'יבִּי);
עיצוב עטיפה: איל שפירא (www.pixelstudy.com);
לוחות והדפסה: גסטליט חיפה בע"מ (http://dfus.co/pws/
);
מוציא לאור: הוצאת אלי;
מסת"ב: ISBN 978-965-91630-0-7

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים, באמצעות בית עלים או בהזמנה מהאתר.

 

הגישה לחיים והמחשבות הפרושות בספר זה החלו להבשיל במוחי לפני למעלה מעשר שנים.

שלושים שנות ניהול החובקות סיפוק, אכזבות ותקוות למכביר הובילו אותי לכתיבת הספר. עיבוד הרעיונות וליקוט החומרים, ממקורות שונים, נמשך למעלה מעשר שנים. מלאכת הכתיבה התפרסה על פני כחמש שנים, עם הפסקות פה ושם שנטלתי כדי להעביר סדנאות ניהול במגזרים שלא נחשפתי אליהם עד אז. כל חשיפה כזו חיזקה יותר את בטחוני ואמונתי בעוצמתה של גישת Win3. בשלבים השונים של החשיבה, חשפתי את הגישה הניהולית בפני עשרות אנשים ואלה האירו את עיני, הציעו שינויים, תיקנו ותרמו רבות לעיצוב הרעיונות ולניסוחם. אני מודה להם מקרב לב על תרומתם. רשימת האנשים היקרים אשר תרמו לגיבוש הרעיונות והמילים החמות שמגיעות להם, מצורפת בפרק הכרת תודה.

תפיסת העולם על פי גישת Win3 מייצגת חשיבה הוליסטית, מערכתית ורחבה.

מטבע הדברים, המתודולוגיה כוללת כמות גדולה מאוד של פרטים טכניים, חישובים סטטיסטיים, כמו גם כלים לניתוח, לחישוב ולניבוי מצבים. את ספר העקרונות השתדלתי לנסח מבלי להתעכב על הפרטים הטכניים (מספרים וחישובים), כדי שהעצים לא יסתירו את היער. את ספר העקרונות כתבתי כדי: לערוך היכרות ראשונית ובסיסית עם הסיבות שהובילו לפיתוח גישת Win3; להבין את הרציונל שעומד מאחורי גישת Win3 ואת כדאיות השימוש בה; להמחיש את התלויות שבין השחקנים השונים; להמחיש את התלויות שבין מרכיבי הארגון השונים והשפעתם ההדדית; לחדד את ההבחנה שבין חלום לחזון, בין טוב למתאים, בין מנהיגות לניהול, בין מטרות ליעדים, בין אינטרסים לחמדנות ולזהות צִמדי מלים נוספים שנוטים להתבּלבּל ביניהם. אנשים שונים לומדים בדרכים שונות, ולפיכך החלטתי להציג כל נושא בשלושה מימדים: השכל, הרגש והידיים. בכוונתי לאפשר לקוראים להבין את הרציונל דרך הראש, להרגיש כל נושא באמצעות הלב ולתרגם את התחושות והתובנות לפרקטיקה: למספרים, לתכניות, לכלים ולביצוע.

תוכן העניינים מציג את תכולת עשרה פרקי הספר. פרק 6 מיועד לאנשים עסוקים, שמעוניינים להגיע לתובנות ברגע. עשרים ושמונה עמודים, המלוּוים בחמישה עשר איורים, מתארים צעד אחר צעד, את הפיתוח הרעיוני של הגישה: ממטרות לתוצאות. חמשת הפרקים הראשונים מיועדים לאנשים שמעוניינים לרדת לעומקם של דברים ולהיחשף לדוגמאות מהשטח.

פרק 1 נוגע במוקד העוצמה המרכזי של כל ארגון – האנשים. הבנת המניעים האופייניים להתנהגותם, מפתחת תכונות של תבונה ורגישות ניהולית. רגישות מתבטאת בהבנת גורמי חולשה ועוצמה פנים-ארגונית. רגישות מתבטאת בזיהוי איומים והזדמנויות שמגרש המשחקים מספק. טיפוח רגישות לסביבה מפתח תבונה עסקית המתבטאת ביכולת להפוך איומים להזדמנויות.

פרק 2 מציג שלושה סוגים עיקריים של קשרי גומלין בין שחקנים: התעלמות, תחרות ושיתוף-פעולה. נראה כיצד בונים אמון וננתח את תוצאות הדינמיקה של התרבות הארגונית, באמצעות אסטרטגיות שמציעה תורת המשחקים.

פרק 3 מציג תפיסת ניהול המשלבת את ההגיון הצרוף של טיילור, וֶבֶּר ואחרים, לצד תבונתו של דמינג ורגִישוּתו של דניאל גולמן, אבי האינטליגנציה הרגשית.

פרק 4 מציג דגימות מארגז הכלים של גישת Win3: א. שימוש בפרופיל הפעילות SMI (אסטרטגיה, ניהול וביצוע). ב. אבחון ותכנון על פי שמונה אבי טיפוס של ארגונים, שסגנונם נגזר משלושת מאפייני הפעילות SMI. ג. ניתוח המעברים בין מצבי הפעילות (שינויים ארגוניים). ד. ביצוע והפקת לקחים בעזרת פרופיל SMI.

פרק 5 סוגר את המעגל שהחל בפרק 1, בתיאור השפעת האינטרסים האישיים על סגנון התנהגות הארגון. פרק זה מדגים התנהגויות של ארגון ושחקנים במצבי פעילות שונים ופורס שיקולים בבחירת נתיבי שינוי ממצב אחד לאחר, בדרך להשגת מטרות השחקנים והארגון כאחת.

פרק 8 משמש כמפתח מונחים הכולל מלים, ביטויים ואנשים שהזכרתי בספר. שמות אנשים, ספרים ומאמרים מוצגים באותיות מוטות. מספרי עמודים מודגשים כאשר הם כוללים הגדרות, הרחבות או הסברים למונח או לביטוי. (המונח "לקוח", למשל, מוסבר בעמודים 3-4).

 

ולבסוף, את המלים והביטויים המופיעים לראשונה בספר זה, הדגשתי. המונח ארגון ליאקטיבי, למשל, מוצג בהבלטה. המונחים הללו מוצגים כרשימה נפרדת בפרק 9, במתכונת של מפתח מונחים.

פרק 10 מפנה לעיון נוסף, אל 119 ספרי ניהול בשפה העברית ואל 154 מאמרים המשלימים את הרעיונות שמוצגים בספר. בנוסף, קיימת הפנייה אל 67 כתובות שפעלו באינטרנט בזמן הגשת הספר לדפוס. האתרים שאליהם אני מפנה אינם רק מעניינים ועמוסים במאמרים ובמידע מקיף ברמה אקדמית ופופולרית כאחת. המידע באתרים האלה עשוי להועיל לכם, במידה רבה, בחיי היומיום. בין הכתובות אפשר למצוא את ספריות כל האוניברסיטאות והמכללות בישראל, מכונים מפורסמים יותר או פחות כמו מכון אדיג'ס, מכון דמינג, מכון גולדרט ומכון הנרייטה סאלד. הרשימה הזו כוללת הפניות אל מגוון עשיר של מילוני מונחים בנושאי עסקים וכלכלה, ירחונים העוסקים בניהול עסקי וניהול משאבי אנוש ורשתות חברתיות הממוקדות בנושאי ניהול.

פרק 10 חותם את רשימת הכתובות בסדרת התעודה של חיים הכט אשר מציגה את מדינת ישראל מול סינגפור כחומר למחשבה.

ניתן לעיין בביקורת לספר שפרסם ד"ר שוחט, בסטטוס - הירחון לחשיבה ניהולית, גליון 238, אפריל 2011 (ע' 56-57).

אני מאחל לכם קריאה מהנה ומועילה.                                                                                                                                    חיים שפירא