מילים

שפה (Language)

איכות התקשורת בין שחקנים משפיעה, בצורה קיצונית, על מידת ההצלחה (או הכשל) בהשגת חזון, מטרה או משימה הפשוטה ביותר, אשר מחייבת שיתוף פעולה בין אנשיםאפקטיביות של תקשורת תלוייה בשפה המשותפת אשר מייצגת את התרבות הארגונית. הבנת התרבות הארגונית, כמו גם שימוש בשפה המוכרת והמקובלת על השחקנים ברשת הערך, קובעת את יכולת השחקן לממש את חזונו.

שפה היא כלי תקשורתי אשר מבוסס על מערכת חוקים וכללים, של תובנות, אסוציאציות וסמלים המקובלים על ידי קבוצת שחקנים בעלי רקע או חוויות משותפות.

שפה מאפשרת לעצב ולארגן מידע בעל משמעויות רבות ומגוונות ובאופן זה מסייעת לממש עבודת צוות.

פחות מ-10% מהמסרים שאנו מעוניינים להעביר לאחרים, נקלטים באמצעות ההגיון - הקוגניציה, בעוד שיותר מ-90% מהמסרים (הסמויים, בדרך כלל) נקלטים על ידי הצד השני באמצעות ההתנהגות שלנו, אשר מופעלת על ידי עולמנו הרגשי.