top of page

תִּקְשֹׁרֶת (Communication)

העברת מידע בין שני שחקנים או יותר.

תקשורת ההמונים, הכתובה והאלקטרונית, מייצגת קבוצה של שחקנים בעלי ההשפעה המשמעותית ביותר על כל השחקנים ברשת הערך. השפעת התקשורת על ההתרחשות ברשת הערך היא כה גדולה, שמכנים אותה בשם המעצמה השביעית, או הממלכה השביעית.

 

השחקנים הבולטים ביותר בתקשורת הם הרדיו, הטלויזיה, האינטרנט, הטלפוניה הקווית והסלולרית, והעיתונות הכתובה (תְּקוּפוֹנִים והעיתונות היומית) והרשתות החברתיות.

 

סיקור חדשותי מהווה דוגמא למימוש אחת ממטרות התקשורת.

בחירת שחקן, אירוע או תהליך לסיקור עיתונאי תלוייה בגורמים שונים שעיקרם אינטרסים. האינטרסים הם של כל קבוצות השחקנים ברשת הערך ובכלל זה התקשורת עצמה. הסיקור החדשותי אודות חברת רמדיה, למשל, הוא דוגמא להשפעת התקשורת על חשיפת כשלים, ניהול משברים ושינויים במבנה רשתות הערך.

עיינו גם בהגדרות המושגים שחקני תקשורת, תקשורת בינאישית, סגנונות תקשורת, סגנונות התנהגות, סגנונות ניהול, סגנונות מנהיגות

יצירת קירבה בין בני אדם

שגיאות שפוגעות בתקשורת

איך ליצור חיבור ופתיחות

עם אנשים

טעויות בתקשורת

בניית אמון

טכניקות לטיפול בהתנגדויות

bottom of page