בין מחזור חיים לבין דיאגרמת מצבים של ארגון (Life Cycle Vs State Diagra)

ראוי להשוות בין תפיסת מחזור החיים של ארגון, אשר מקובלת מאוד בקרב חוקרים העוסקים בתורת הניהול, לבין תפיסת דיאגרמת המצבים אשר פותחה על ידי חיים שפירא (תבונה ורגישות בניהול).

תיאורית מחזור החיים של ארגון מצביעה על סדרה של שלבים, המבוצעים בזה אחר זה, ומאפיינים את התנהגותם של ארגונים. בדומה לבעל חיים ביולוגי, כל ארגון נולד, בשלב זה או אחר של התפתחות הרעיון, שעליו מבוסס חזון הארגון.

התנהגות הארגון משתנה על פי מידת התפתחות רמת הבשלות שלו – משלב הינקות, דרך שלב היַלְדוּת, ההתבגרות, הבשלות, הביורוקרטיה וכלה בדמנציה (זיקנה) ובמוות. תורת אדיג'ס עושה שימוש נרחב בתיאוריה הזו. הבנת התיאוריה יכולה לסייע בניבוי התנהגות הארגון בשלבי החיים השונים. ניבוי ההתנהגות מהווה כלי ניהולי לשיפור התנהגות הארגון או לחילופין, להיערכות לקראת צמצום נזקים אפשריים.

הבעיה היא שלא בהכרח, ארגונים פועלים במתכונת זהה ושלבי החיים אינם מתפתחים בזה אחר זה על פי התיאוריה. המציאות רצופה במקרים פרטיים רבים החורגים ממבנה מחזור החיים הקלסי והופכים את הכלי הניהולי הזה מורכב ומלאכותי, לטעמי.

בחיים האמיתיים, ארגונים פועלים במצבי פעילות שונים, שאינם מעידים, בהכרח, על קרבתם למותם או לתאריך הולדתם. שינויים ארגוניים עשויים להעביר את הארגון ממצב דמנציה חזרה למצב בשלות או ילדות. מצד שני, ארגון עלול להיוולד זקן למרות גילו הכרונולוגי הצעיר.

ההתנהגות הארגונית מושפעת מהתנהגות השחקנים אשר מרכיבים את הארגון וכך, תמהיל התנהגויות השחקנים בארגון (השחקנים האינטרינזיים והאקסטרינזיים כאחת) הוא אשר קובע, למעשה, את פרופיל פעילות SMI שלו.

לצורך הדוגמא נאמר כי ארגון פועל במצב שליטה (0MI) כאשר התרבות הארגונית שלו מנטרלת את ההשפעה של שחקנים בעלי חשיבה אסטרטגית (S=0). מצב פעילות הארגון עשוי להשתנות כאשר שחקנים בעלי יכולות אסטרטגיים (S) ישפיעו יותר ויותר על התרבות הארגונית. במקרה כזה, הארגון יעבור, בהדרגה, ממצב שליטה (0MI) למצב בשלות (SMI) בזכות השינוי שהתרחש בהיקף הפעילות האסטרטגית (S).

באופן דומה, ארגון עלול לעבור ממצב שליטה (0MI) למצב ינקות (00I) אם, מסיבה זו או אחרת, תפגע איכות פעילות הניהול (M).

המעברים ממצב פעילות אחד לאחר נקבעים בעקבות שינוי בהיקף ובאיכות אחד משלושת מאפייני הפעילות S או M או I.

על בסיס תהליכים אלה ניתן לשרטט דיאגרמת מצבים, אשר מתארת את המעברים בין מצבי הפעילות השונים. דיאגרמת מצבי הפעילות (ראו תרשים בהמשך) של כל ארגון מתארת שמונה מצבי פעילות. מעבר בין מצב פעילות אחד לאחר מיוצג באמצעות חץ המחבר את שני מצבי הפעילות. מעבר ממצב אחד לאחר מתרחש בעקבות שינוי (בדרך כלל הדרגתי) באחד משלושת מאפייני הפעילות SMI.

דיאגרמת מצבי הפעילות של ארגון. המשך...