top of page

תחומי פעילות: הטמעה ושיפור מתמיד (Absorption and Continuous Improvement) 

התפיסה הדידקטית של פתרונות Win3 אינה מסתפקת בתהליכי ייעוץ שמטבעם הם חד פעמיים. אנו מאמינים בתהליך מתמשך שמהותו כפולה - בהיבטים פנים-ארגוניים ובהיבטים חוץ-ארגוניים.

אנו בפתרונות Win3, מאמינים כי לא די בחשיבה אסטרטגית ובתכנון טאקטי, מפורטים ככל שיהיו. 
אנו סוברים שאת התכניות צריכים המבצעים ( מנהלים ומנוהלים בכל רבדי הדרג התפעולי) ללמוד, להבין ולהטמיע בתהליכי השגרה. 
לכן, אנו מסייעים לארגון ולמנהליו לתרגם את התכניות לידע, לניסיון ולמיומנויות ביצוע - בין היתר , באמצעות הדרכה ואימון.

ידע ומיומנויות ביצוע נרכשים בהדרגה. לכן אנו משתמשים בגישה מעגלית ספיראלית אשר מאפשרת שיפור הדרגתי, על ציר הזמן. הגישה הזו מבוססת על מודל מעגלי הפעולה אשר פותחה על ידי יעקב כנפו, המייסד ומנכ"ל פתרונות Win3.

הגישה מבוססת על עקרונות אמנות הלחימה איקידו - תחום התמחות נוסף של יעקב .

 

אנו מיישמים את גישת OJT - On Job Training בתהליכי הטמעת כלים ושיטות עבודה של מנהלים ומְנֹהָלִים ומייחסים חשיבות גבוהה לדרישה ממנהלים להיות המאמנים הן של עצמם והן של המְנֹהָלִים שלהם.
באמצעות מודל מעגלי הפעולה אנו מאפשרים למנהלים ולמְנֹהָלִים, לסגל לעצמם שגרה ניהולית © אשר מורכבות משלושה רבדים: אישי, ניהולי ומקצועי.

עיינו גם בתהליך האבולוציוני

bottom of page