תַּהֲלִיךְ אֵבוֹלוּצְיוֹנִי  (Adaptive Process - תהליך סְתַגְּלָן)

תהליך אבולוציוני הוא אוסף של שלבים אשר מובילים להתפתחות הדרגתית של פרט​ או ארגון (שחקן). התפתחות הדרגתית מתבטאת בהתאמת הפעילות ליכולות השחקן  ולאילוצים החיצוניים שנכפים עליו כתגובה לדינמיקה ברשת הערך.

  • מבחינה פנים-ארגונית, התהליך מיועד לזהות ולחזק בהדרגה את החולשות הפנימיות ובמקביל להעצים בהדרגה את החוזקות.

  • מבחינה חוץ-ארגונית, התהליך מסייע להשתלב ברשת הערך ומתבטא באיתור הדרגתי של איומים והזדמנויות כדי ליזום פעולות אשר יעזרו לתרגם את האיומים להזדמנויות ולנצל אותם כדי לקדם את מטרות השחקן.

כל אחד מהצעדים מתנהל במתכונת של שיפור הדרגתי כדי להתאים את יכולות השחקן לדינמיקה ברשת הערך החיצונית והפנימית כאחת  עוד...