דרג ביניים (Tatic Level, Intermediate level)

שלושה רבדים מבטאים את הפעילות של שחקן - פעילות אסטרטגית (S - Strategic), פעילות ניהולית (M - Management), ביצוע (I - Implementation).

שלושת רבדי הפעילות האלה מומחשים  בשרשרת הערך. שלושת רבדי השחקנים הפנימיים הם הדרג הבכיר, דרג הביניים והדרג הזוטר. דרג הביניים הוא דרג הניהול הפרקטי אשר מתרגם את תוצרי הדרג הבכיר לתכניות ופועל למימושם בשטח:

 • פעילות ניהולית, של דרג הביניים, מייצגת חשיבה פרקטית, הממוקדת בנושאים משלימים כמו:

  • תכנון שמשמעותו היא היערכות לטיפול בנושאים דחופים (ולעיתים גם בנושאים חשובים) לקראת העתיד המיידי והקרוב;

  • הנעה של שחקנים לביצוע (על פי התכניות);

  • הגדרת יעדים כמותיים;

  • הגדרת מדדי הצלחה;

  • הדרכה שוטפת של אופן הביצוע;

  • מימוש של תהליך אבולוציוני כדי להוביל לשיפור מתמיד של ביצועים;

  • פיקוח על תהליכי הביצוע ועל תפקודי המבצעים;

  • מתן משוב למבצעים;

  • אכיפה - שימוש בסמכות כדי לחייב סרבן לממש את משימתו.

      ​פעילות הניהול (שמתבטאת, בדרך כלל, ברמה הטקטית) ממוקדת בהיערכות לטיפול בהווה ובעתיד הקרוב.
 

      מאפייני הפעילות הניהולית הם:

 • דרג הביניים (המנהלים - מנהלי פרויקטים, ראשי צוותים וכו')​ מוביל ומעודד את תהליכי הביצוע בשטח;

 • תוצרי הפעילות הניהולית הם תכניות (כמו תכנית עבודה, תכנית בדיקות, תכנית הדרכה וכו'), לוחות זמנים, תקציב, דוחות התקדמות,  וכדומה;

 • מנהלים הם שחקנים בעלי נטייה לחשיבה ניהולית (טקטית);

 • בדרך כלל המנהלים משיבים על שאלות פרקטיות לצורך מימוש משימות, כמו מה, מי, מתי, כיצד, מה-אם (עיינו בשאלות הזהב);

 • הציפיות מדרג הביניים הן שיעסוק בנושאים הדחופים ולהתמקד בפרטים;

 • גישת הניהול של דרג הביניים מוכרת בשם ניהול על פי יעדים - MBO​ או ניהול על פי תוצאות - MBR.

מקורות המעמד וההשפעה

הדרג הבכיר נחשב לשכבת מקבלי ההחלטות הגבוהה ביותר מבין שכבות המנהלים והמבצעים כאחת בכל ארגון. השאלה המעניינת היא כיצד מגדירים את הארגון ואת המבנה הארגוני.

 

סביר להניח כי הדרג הבכיר של כל חברה, ללא קשר למגזר שבו החברה פועלת, כולל את הנהלת החברה אשר מורכבת מצוות האנשים שהמנכ"ל הוא הממונה הישיר שלהם.

באופן דומה נוכל גם לומר כי מנהל אגף (או מחלקה) הוא הממונה הישיר של צוות מנהלים - הדרג הבכיר של האגף אשר כולל את מקבלי ההחלטות הקשורות לתפקוד האגף.

 

"דרג בכיר" הוא, למעשה, מינוח סובייקטיבי. התבוננות מחוץ לארגון על הארגון שונה בתכלית מהתובנות והפרשנויות שמספקים השחקנים הפנימיים על מבנה הארגון בכלל, ועל הפירוש שהם מייחסים למושג דרג בכיר בפרט.

לעיון נוסף

כך תפרק התאגדות עובדים

פרק 2

כך תפרק התאגדות עובדים

פרק 1

אני כאן כי מפטרים אותי?

כשהפקודים אינם נותנים אמון למפקד בדרג הביניים