* זוטר = צעיר, פחות ערך, מינורי, קטו (בבילון)

בעל דרגה נמוכה, נמצא בתחתית הסולם (מילוג)

דרג זוטר (Operation/Implementation Level, Junior level)

שלושה רבדים מבטאים את הפעילות של שחקן - פעילות אסטרטגית (S - Strategic), פעילות ניהולית (M - Management), ביצוע (I - Implementation).

שלושת רבדי הפעילות האלה מומחשים בשרשרת הערך. שלושת רבדי השחקנים הפנימיים הם הדרג הבכיר, דרג הביניים והדרג הזוטר. הדרג הזוטר הוא דרג הניהול בשטח אשר מתמודד בנושאי איכות תהליכי המימוש ובנושאי איכות תוצרי הליבה במושגים מקצועיים, על פי אמות מידה הניתנות לכימות ולמדידה. אמות מידה אלה מהוות בסיס להערכת תפקוד הדרג הזוטר. דרג הניהול הזוטר ועימו המבצעים הם, למעשה, הגרעין הקשה שבזכותו הארגון יכול להתקיים, לצמוח או לקרוס. כל הפעילויות האחרות של הדרג הזוטר ודרג הביניים מספקות לדרג הזוטר לקיים את הייעוד, החזון ומטרות השחקן. הם אלה שמבססים את חוסנו של השחקן. הם אלה בעלי היכולת לאפשר קימות...

 • פעילות ביצועית מייצגת מיומנות פרקטית, הממוקדת בנושאים אחדים. פעילות הניהול הזוטר מתבטאת ברמה הטקטית והיא ממוקדת בהיערכות לטיפול בהווה ובעתיד הקרוב.:

  • הפקת תוצרי ליבה ובכלל זה תוצרי ביניים, כפי שמומחש בשרשרת הערך:

  • תכנון הפעילות הביצועית (שמשמעותה היא היערכות לטיפול בעיקר בנושאים דחופים (ולעיתים גם בנושאים חשובים) לקראת העתיד המיידי והקרוב;

  • הנעה של שחקנים לביצוע (התכניות);

  • מדידת מימוש היעדים הכמותיים;

  • הדרכה שוטפת של אופן הביצוע, בזמן אמת;

  • מימוש של תהליך אבולוציוני כדי להוביל לשיפור מתמיד של הביצועים;

  • פיקוח על תהליכי הביצוע ועל תפקודי המבצעים;

  • מתן משוב למבצעים;

  • אכיפה - שימוש בסמכות (חלקית) כדי לחייב סרבן לממש את משימתו.

      ​

      מאפייני הפעילות הביצועית הם:

 • הדרג הזוטר (ראשי צוותים, למשל)​ מוביל ומעודד את תהליכי הביצוע בשטח;

 • תוצרי הפעילות הביצועית הם מוצרים, שירותים, דוחות התקדמות, וכן תכניות (כמו תכנית עבודה, ותכנית בדיקות), לוחות זמנים, וכדומה;

 • מנהלים הם שחקנים בעלי נטייה לחשיבה ניהולית (טקטית) אך בעיקר בעלי מיומנויות ביצוע ששובצו בתפקידי ניהול בזכות כישוריהם הטכניים ולא בהכרח הניהוליים;

 • בדרך כלל המנהלים בדרג הזוטר משיבים על שאלות פרקטיות לצורך מימוש משימות, כמו מה, מי, מתי וכיצד (עיינו בשאלות הזהב) אך גישות ניהול מודרניות יותר של הצוות הזוטר מעלה גם את השאלה מדוע;

 • הציפיות מהדרג הזוטר הן שיעסוק בנושאים הדחופים ויתמקד בפרטים;

 • גישת הניהול של הדרג הזוטר מוכרת בעיקר בשם ניהול על פי הוראות - MBI אך ניהול מודרני יותר של הצוות הזוטר מדגיש את שלוש גישות הניהול המובילות:

חשיבות הצוות הזוטר

לא בכדי קשה למצוא את המושג "דרג זוטר" באתרי הידע והלמידה השונים שעליהם אני מתבסס. המושג הזה אינו אטרקטיבי... קורסים במנהל עסקים לימדו את נושא קבלת ההחלטות אך נמנעו כמעט במכוון לגעת בתהליכי ביצוע ההחלטות (אדיג'ס).

 תהליך הביצוע בכלל והשחקנים והמבצעים בפרט, נתפסו כפחותי ערך (לצערנו, עד היום). אנשי הצווארון הכחול נמצאים (בדרך כלל) ברובד חוסר הניראות במדרג הערך. (במיוחד במגזר החקלאי, בבניין, בתעשייה הכבדה, בתעשיית הלא-טק ובשירותים). לפיכך, עדיין קיימת נטייה לכבד פחות את העיסוק והעוסק ה"זוטר". השימוש במושג דרג זוטר* (אשר נקבע, כפי הנראה, על ידי שחקני הצוות הבכיר כאינדיקציה מעמדית) עלול להטעות. הדרג הזוטר מייצג את קבוצת האנשים בשטח - בקו הראשון. הכוונה לאנשים אשר עושים בפועל את העבודה שאחרים אולי חלמו עליה או תכננו אותה. אלה האנשים נותני השירות ויצרני המוצרים אשר מתמודדים יום יום ושעה שעה עם איכות תהליך המימוש ועם איכות תוצרי הליבה במונחים מקצועיים, ועל פי אמות מידה קונקרטיות, ברות מדידה... פגיעה באיכות עבודתם תפגע באופן ישיר בהישגי הארגון כולו. הצוות הזוטר (שחקני הליבה) יוצרים, למעשה, את ההכנסות הישירות לארגון. הם אלה אשר מגשימים את הסיבה האמתית להקמה של עסק.

 

מאמרים

יצחק אדיג'ס - ניהול כמו כף יד

העובד הזוטר ביותר יכול למוטט את העסק שלכם