אנשים.png

מי נדרש לממש את השלבים השונים בתהליך ניהול הקימות?

השורות הבאות עשויות להיות אפקטיביות, לאחר עיון במענה לשאלות הזהב הבאות:

נושאי הקימות זכאים לטיפול מתמשך בשלוש רמות:

  • ברמה הניהולית, במובן של תכנון (תרגום החזון והמטרות לתכניות אופרטיביות), הטמעה (הדרכה וליווי), עידוד (במובן של תגמול), פיקוח ואכיפה;

  • ברמת הביצוע בשגרת העבודה היומיומית, במקביל למימוש משימות השגרה בתחומי הליבה, ההון והתרבות.

לפיכך, כל שחקני הליבה וכל שחקני התמיכה (האינטרינזיים והאקסטרינזיים כאחת) צריכים להשתתף בתהליך הגדלת ערך החוסן הפנימי והתאמת הפעילות לדינמיקה ברשת הערך - הן בתקופות הצלחה ובוודאי במהלך משבר או לקראת משבר, לאחר כישלון, (כמו בתחילת כל פרויקט, במהלכו ובסיומו.

ככלל, ניהול קימות צריך להיות הרגל. האיום הגדול ביותר של ניהול הקימות הוא דחיינות

תפיסת הקימות מיושמת באמצעות תהליך אבולוציוני בזמן הטיפוס במעלה מדרג הערך.