מדוע הבנת מושג הקימות כה חשובה? (Sustainability - Why)

למושג הקימות נקבעו הגדרות רבות ומגוונות. את ההגדרות הכתיבו תפיסות עולם ותרבויות שונות אשר מייחסות חשיבות שונה לנושאים שונים. ערכים ואינטרסים לצד אֶמוּנוִת ואידאולוגיות (השקפות עולם אשר משפיעות על רגשות, הרגלים, חשיבה לוגית וכדומה) הם אלה אשר מעצבים את תפיסות הקימות השונות ובאמצעותם השחקנים קובעים, כמובן, את סדרי העדיפויות במעשי היומיום שלהם. לכן כה חשוב להכיר ולהבין את מכלול הגורמים שמשפיעים על הקימות שלנו כאנושות, כקהילה, כמשפחה, כארגון וכפרטים בתוכם.

מהסיבה הזו חשוב לדעת כיצד לתרגם את מושג הקימות - למתודולוגיה כדי לנהל, בצורה אפקטיבית יותר, את רמת הקימות.

מטרות ניהול הקימות הן:

 • להגדיל את סיכויי ההסתגלות של שחקן ברשת הערך שלו (כמו משפחה בקהילה או עובד במקום עבודתו);

 • לספק כלים שיאפשרו לארגון לשגשג בשוק המטרה שלו;

 • לסייע למדינה להוביל את תושביה לאושר בכפר הגלובלי הקטן שלנו.

פרקטיקה (תרגום ה"מה" ל"איך") הוא שם המשחק ובמיוחד כאשר מדובר בניהול רמת הקימות שלנו...

הפרקטיקה מתבטאת ביכולת לממש את שרשרת הפעולות הבאות:

1. לזהות את מרכיבי הקימות של שחקן

2. לתרגם את מרכיבי הקימות לערכים כמותיים, אובייקטיביים ומדידים

 •  כדי להבין את מצבו האובייקטיבי, יחסית לשחקנים אחרים
  לא רק על בסיס תחושות בטן, שהם חשובים לכשלעצמם, אלא על בסיס מידע;

3. לקבוע גבולות לכל אחד ממרכיבי הקימות

 • כדי לדעת אם ערכו של כל אחד מהם ​נמצא בתחום הנורמטיבי (אשר עונה על דרישות הקימות) או שנדרש שיפור, וכפועל יוצא:

   א. לאתר את חולשות השחקן ועצמותיו

 • כדי לשנות את התמהיל שביניהם;

   ב. לאתר את האיומים וההזדמנויות שהסביבה הקיומית מספקת

 • כדי להתחמק מהאיומים ולהפוך אותם להזדמנויות וכדי לנצל את ההזדמנויות לצורך הגדלת החוסן הפנימי - לצורך טיפוס במעלה מדרג הערך.

4. לקבוע יעדים כמותיים, אובייקטיביים וברי מדידה, לכל אחד ממרכיבי הקימות לצורך הגדלת רמת הקימות, בתהליך אבולוציוני, לצורך

 • הגדלה, מדורגת, של החוסן הפנימי;

 • הסתגלות, מדורגת, לדינמיקה ברשת הערך

האריה ונעלי ההתעמלות.png

שימוש בפרקטיקה הזו מעלה, בהדרגה, את מיקום השחקן במדרג הערך שלו ברשת הערך שלו

ובאופן זה מגדיל את הסיכוי לממש את ייעודו, חזונו ומטרותיו

השחקן, בדרך זו, משדרג את איכות חיו - בהדרגה

וכפועל יוצא, מעלה הן את חוסנו הפנימי והן את רמת הקימות שלו...

אם מצאתם כי הגישה מסורבלת מדי, מוצפת בפרטים ומבלבלת - כדאי לכם לעיין בדברי ההסבר לנושא הקימות, בדף שכותרתו: KISS - Keep It Simple, Stupid.

תמרור אזהרה.png