על תמונת מצב עגומה

עם ניצנוצים של אופטימיות

ד"ר ליה אטינגר, חוקרת את הטרגדיה של נחלת הכלל

הסיבות להתחממות כדור הארץ

פורום אימות-עימות

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

קַיָּמוּת - הגדרות (Sustainability)

למושג הקימות נקבעו הגדרות מגוונות, על בסיס תפיסות עולם ותרבויות. ערכים, אינטרסים הרגלים ורגשות משפיעים על תפיסות הקימות השונות והם אשר קובעים, בסופו של דבר, את סדרי העדיפויות שלנו בחשיבה ובמעשי היומיום.

להלן רשימה חלקית של תפיסת הקימות:

השאלות שראוי להציב, לצורך המשך הדיון הן:

 • האומנם יובטח קיום העם היהודי אם אפילו כל היהודים יקפידו לשמור על השבת ולא להתבולל (כדי שאלוהים ישמור עליהם מכול רע). האומנם יובטח קיום העם היהודי אם נתעלם מאיומים אחרים שעלולים להוביל להשמדתו? התשובה ברורה, כמובן. שמירת השבת היא תנאי הכרחי, על פי תפיסת היהדות, אך לא מספיק. והרי נאמר כי אלוהים ישמור על קיום העם היהודי רק אם יקפיד לשמור על עצמו בעצמו. נפילת ארון הקודש בידי הפלישתים (שמואל א`, פרק ד) הוא שיעור הראוי ללימוד ואשר מחזק את התובנה הזו.
  על פי פרק ד' בספר שמואל א': "...
  וַיֵּצֵא יִשְׂרָאֵל לִקְרַאת פְּלִשְׁתִּים לַמִּלְחָמָה". כדי להבטיח את הניצחון הם החליטו: "...נִקְחָה אֵלֵינוּ מִשִּׁלֹה אֶת אֲרוֹן בְּרִית יְהוָה וְיָבֹא בְקִרְבֵּנוּ וְיֹשִׁעֵנוּ מִכַּף אֹיְבֵינוּ". בכסילותם הם הניחו את ארון הברית בינם לבין הפלישתים אשר לפניהם וציפו שאלוהים יגן עליהם. המציאות אכזבה אותם ככתוב: "...וַיִּלָּחֲמוּ פְלִשְׁתִּים, וַיִּנָּגֶף יִשְׂרָאֵל, וַיָּנֻסוּ אִישׁ לְאֹהָלָיו, וַתְּהִי הַמַּכָּה גְּדוֹלָה מְאֹד, וַיִּפֹּל מִיִּשְׂרָאֵל שְׁלֹשִׁים אֶלֶף רַגְלִי. יא וַאֲרוֹן אֱלֹהִים נִלְקָח"
  אני הסקתי מכך שגורמי הקימות על פי תפיסה זו אינם רק שמירת שבת ושמירה מפני התבוללות;

 • האומנם יובטח קיום מדינת ישראל על פי תפיסת המגזר הביטחוני, אם נסתפק בעצמה צבאית, גם אם זו תהייה אדירה?  יש הגורסים כי הגורם העיקרי לחורבן הבית הראשון והשני הוא הפילוג הפנימי שפגע בעצמתו של העם והעצמה הצבאית לא עזרה;

 • האומנם כסף הוא המדד החשוב ביותר שמשפיע על קיומו של כל ארגון (כסף מעיד על הצלחות העבר...). אני מניח שאפשר להצביע על גורמים אחרים שעלולים גם הם להפיל חברות ענק - שחיתות, למשל, או קשרי גומלין פגומים בין חברי ההנהלה בארגון...

 • האומנם ניהול מושכל של משאבי כדור הארץ הוא התנאי היחידי לקיום האנושות או שמא אסטרואיד יכול אף הוא להפסיק באחת את צמיחת האנושות?

התשובה היא שכל אחד מגורמי הקימות הללו מהווים תנאים הכרחיים אך לא מספיקים לקיימות האנושות. גורמי הקימות הם רבים ומגוונים. מודל הקימות המורחב, כפי שמגדירה גישת winwinwin, מתחשב הן בחוסן הפנימי של שחקן (בעצמותיו ובחולשותיו) והן במגוון האיומים וההזדמנויות שמציבה בפניו רשת הערך

תפיסות הקַיָּמוּת:

 • קימות היא תהליך או מצב אשר במהלכו משתמשים במשאבים שניתן לחדשם בקצב גדול או שווה מזה שהוא מכלה, וכך ניתן לקיימו לאורך זמן (ויקיפדיה).

 • קימות מתבטאת ביכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן (ויקיפדיה);  

 • קימות הממוקדת באנשים היא "הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית (ויקיפדיה);

 • קימות היא תכונת דבר שנשמר לאורך זמן (מילוג);

 • קימות מבטאת את יכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם שלהם" (דו"ח ברונטלנד, 1987, האומות המאוחדות)".

 • קימות על פי המרכז הבינתחומי בהרצליה: היא "פיתוח המספק את צורכי ההווה ללא סיכון יכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם שלהם;

על פי ההגדרות האלה, קַיָּמוּת מייצגת את יכולתו של ארגון להתקיים במשך זמן ממושך מבלי לאבד את המשאבים העומדים לרשותו. 

על פי ההגדרות האלה, מושג הקימות ממוקד, בעיקר, בשלושה נושאים:

מדדי הקימות, כפי שנוסחו על ידי ממשלת ישראל ביולי 2016), כוללים 11 קבוצות של מדדים אשר נקבעו על ידי משרדי הממשלה השונים.

בית הספר לקיימות - המרכז הבינתחומי הרצליה, מאפיין בסרטון נוסף את מושג הקימות.

היחסים בין בני אדם לסביבה:

מי משפיע על מי? מי מעצב את מי? ואיך ייראה העתיד של המין האנושי

מודל התפוח

להסברת מושג הקימות

אליבא דה עמיעד לפידות

רקע

בשלהי המאה ה-20 נהגו להתייחס אל מושג הקַיָּמוּת בהקשר לנושאים אקולוגיים קרי ההשפעות ההדדיות שבין האנושות לסביבה - לטבע. הנושאים אשר יוחסו לקימות משפיעים על סגנון החיים הגשמים בכלל ועל איכות החיים בפרט. חשיבות מושג הקימות עלתה בעקבות התובנה שסגנון החיים בעולם המערבי וניצול היתר של משאבי הטבע גורמים להתחממות כדור הארץ ** את התפיסה זו קבעו בועידת סטוקהולם (1972) ומאוחר יותר בועידת ברונטלנד (1981) של ארגון האומות המאוחדות.

המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ, על בסיס תפיסה זו, מספקות שירותים חיוניים לקיומה של האנושות ולרווחתה. פגיעה במערכות האקולוגיות פוגעת בשרידות / בקיימות של האנושות.  

בחלוף הזמן, אימצו את מושג הקַיָּמוּת בהקשר לקימות הפיננסית של ארגונים. הכסף מוכר מזה שנים רבות כגורם מספר אחד להישרדותו של שחקן. כסף הוגדר כגורם ההצלחה החשוב ביותר. ואמנם הבורסה, המערכת הבנקאית והמערכת הביטוחית, מודדים את סיכויי ההישרדות/הצמיחה של ארגון מבעד לחור שבגרוש. באמצעות מגוון המדדים שפרסמה הבורסה, בחנו את קַיָּמוּת הארגון אבל אך ורק במונחים של "השורה התחתונה" - כסף. משמעות ההצלחה התבטאה, אם כך, במדדים הקשורים להון המוחשי של הארגון כמו מאזן פיננסי, מבנים, השקעות וכו'. היום ברור כי מדדים אלה מייצגים את הצלחות העבר אשר מתבטאות בהווה (עיינו במודל סקנדיה) וכי המדדים הפיננסיים אינם, בהכרח, מנבאים את רמת הקַיָּמוּת העתידית (או, אם תרצו,  הם מהווים אינדיקציה חלקית בלבד להצלחה העתידית). ארגון שבו

  

במהלך השנים האחרונות, הרחיבו את מושג הקַיָּמוּת לשלושה ממדים: סביבה, כלכלה וחברה ואגב כך החלו להתייחס אל מושג חדש יחסית שנקרא פיתוח בר קיימה. פיתוח בר קיימה קובע כי ראוי לנצל את משאבי הטבע לצורכי האנושות לצד שימור הסביבה, באופן כזה שלא יפגעו באיכות חיי הדורות הבאים.

פיתוח בר-קיימה, על פי גישה זו, אמור לגשר בין תפיסות הפיתוח הכלכליות המסורתיות לבין הגנה על הסביבה ולשלב, אגב כך, בין צורכי האנושות לבין מערכת האילוצים שכופה עלינו הסביבה. בדרך זו נתמוך בפיתוח ובשימור הסימביוזה שבין האנושות לבין הסביבה הפיזית - הקיומית שלה (בבחינת Win-Win).

 • כאשר מזניחים את ההיבט האקולוגי (הסביבה) ומדגישים, בעיקר, את ההיבטים הכלכליים והחברתיים, מקבלים הוגנות, לכאורה, שתשרוד תקופה מוגבלת;

 • כאשר מזניחים את ההיבטים הכלכליים ומדגישים, בעיקר, את ההיבטים האקולוגיים והחברתיים, מקבלים נוחות שתשרוד תקופה מוגבלת;

 • כאשר מזניחים את ההיבטים החברתיים ומדגישים, בעיקר, את ההיבטים הכלכליים והאקולוגיים, מקבלים יכולת הישרדות, שתשרוד תקופה מוגבלת מכיוון שאיכות החיים תפגע ותעורר התנגדות;

 • מצב האיזון, אשר מקיים את עקרונות winwinwin מתרחש כאשר מתקבל חיתוך בין שלושת ממדי הקיום - על פי הגישה המקובלת בתחילת המאה ה-21.

בפרק מושג קַיָּמוּת על פי גישת Win3 נתייחס אל מושג הקַיָּמוּת של שחקן, בצורה מערכתית, רחבה ומפורטת הרבה יותר, אשר מתייחסת הן לחוסנו הפנימי של השחקן (שעליה הוא יכול להשפיע) והן לדינמיקה בין כלל השחקנים ברשת הערך (שעליה אין השחקן יכול להשפיע בצורה ישירה). 

קיים מגוון עשיר של גישות למדידת חוסנו של שחקן. מושג הקַיָּמוּת על פי גישת Win3 מתבסס על גישת winwinwin, לצורך מדידת החוסן.

של שחקן הוא מדד משולב אשר מחושב הן על פי יכולות פנימיות והן על פי מידת ההסתגלות לדינמיקה ברשת הערך.

היכולות הפנימיות נמדדות ומחושבות על פי מדדי הקימות ומדדי שרשרת הערך

שימו לב להבדל שבין המושג רשת הערך לבין המושג שרשרת הערך.

ועל בסיס כישורי הביקורת הפנימיים שלנו, נציף שאלות הקשורות להגדרות שהצגנו.

פתרונות Win3 מגדירה את מושג הקימות בצורה הוליסטית. עיינו בהגדרת מושג הקימות המורחב...

?ערוץ הכנסת - מהי קימות

גישת ההון לקימות

TEDX קימות - עמיעד לפידות בכנס 

קיימות וצדק סביבתי

האתגר הניהולי של המאה ה-21 

קיימות - אתגרי העתיד (אקולוגיה)

מהי קיימות? (אקולוגיה)

עיקרון השרידות
ד"ר אורי מילשטיין

הישרדות 

התקפה גרעינית על ישראל

מדוע אין חושפים ליקויים בישראל ואין מפיקים לקחים

ד"ר אורי מילשטיין

עיקרון השרידות, החינוכית,
ראיון עם ד"ר אורי מילשטיין