מודל (Model)

אמצעי המחשה של מוצר (כמו מוקאפ, למשל) או אמצעי המחשה להתנהגות של שחקן.

מודל ממחיש בצורה כללית את המציאות.

ככל שהמודל מדויק יותר, קרי קרוב יותר למציאות, כך השימוש בו יעיל יותר ואפקטיבי יותר.

סוגי המודלים המיושמים בחקר ביצועים הם מודלים מתמטיים (דֶּטֶרְמִינִיסְטִיים או סטוכסטיים), מודלים היוריסטים והדמיות.

דוגמאות: המודל הבסיסי  של SMI,   מודל המצוינות השלם  על פי גישת Win3,   מדרג  הקימות,   דיאגרמת  מצבי הפעילות,   מדרג  השת"פמודל  MMM,  

               רשת הערך,  שרשרת הערך,   מפת החוסןתיאורית הצרכים על פי מסלו, חוק פרקינסוןהעיקרון הפיטרימודל הרווחה האירגונית,

               מודל התמימות  על פי קארלו צ'יפולה,  מודל CAPM,  מודל CMM,  מודל עסקי,   מודל שיווקימודל א.פ.ר.ת, 7W - שבע שאלות הזהב, ISO-9000,

               אפקט פיגמליון (מודל התנהגותי), מודל 70:20:10, ועוד ועוד ועוד...