top of page

מעגל האמון (Circle of Trust)

תורת המשחקים ** מציגה דילמות אשר ממחישות את תופעת האמון. ככל שהאמון בין השחקנים גבוה יותר, כך גדלה גם הנכונות לשתף פעולה וליטול סיכונים, בהנחה שהשחקן האחר לא ינצל את בחירתך כדי להרוויח על חשבונך.

פערי האינטרסים והפערים בין סולמות הערכים בין השחקנים, משפיעים על מידת האמון שהשחקנים רוחשים זה לזה. מידת האמון תלויה ברגשות סובייקטיביים. ולבסוף, מידת האמון משפיעה על איכות הקשר בין השחקנים ועל תוצאותיו. את פערי האינטרסים ופערי הערכים אפשר למיין לשלוש קבוצות בעלי:

  • מוטיבים משותפים

  • מוטיבים משלימים

  • מוטיבים מנוגדים

הפערים מתבטאים ברגשות אשר מקצינים, בחלוף הזמן, את הפערים הנתפסים. הבנת מפת האינטרסים, מפת הערכים כמו גם מפת הרגשות, מסייעת בניהול סכסוך אשר נובע מניגודי אינטרסים ו/או ניגודי ערכים והם אשר מתבטאים ברגשות. ניהול סכסוך (משחק - על פי תורת המשחקים) מתבטא בשיטות המיועדות להרחיב את מעגל האמון בשלוש מגמות עיקריות:

  • הפחתת מספר השחקנים (כי ריבוי שחקנים מסרבל את התקשורת ומגדיל את פערי התפיסות);

  • הגדלת מספר המשחקים (הגדלת היקף פעולות הגומלין כדי להעמיק את הקשר הרגשי ואת הבנת האחר);

  • פעילות שמטרתה להפוך מוטיבים מנוגדים למוטיבים משלימים ו/או מוטיבים משותפים.

תהליכי יישוב סכסוכים בסגנון של ויתור-כפיה, בוררות, פישור ושיפוט עלולים לפגוע במעגל האמון מכיוון שבמהותם הם סוג של משחק סכום-אפס. תהליכי משא ומתן וגישור אשר מנוהלים בצורה מקצועית, מסייעים בהרחבת מעגל האמון.

תהליך בניית האמון הוא, למעשה, תהליך אבולוציוני אשר מורכב משבעה צעדים שאינם מסתיימים לעולם! שחקן טועה ומטעה כאשר הוא סובר כי קיים אמון בינו לבין שחקן נוסף ואין צורך להמשיך ולטפח את האמון הקיים.

תהליך הבטחת האמון

שלב המיפוי (ראו תרשים משמאל) מבטא את הרגישות לזולת. בשלב זה משרטטים שלוש מפות (דינמיות!!!) שבאמצעותן ניתן לעצב את מרקם היחסים בין השחקנים והתנהגותם:

  • מפת אינטרסים שלי ושל הזולת;

  • מפת ערכים (ובכלל זה אמונות ואידאולוגיות) שלי הזלת;

  • מפת רגשות  שלי ושל הזולת.

בשלב ניתוח הפערים בין השחקנים מבינים, בהדרגה, את הגבולות שאסור לחצות (גבול החמדנות, למשל, במקרה של פערים אינטרסנטיים, או במה שמוכר כפוליטיקלי קורקט המחייב פיתוח רגישות להתבטאויות או בדיחות שעלולות לפגוע בשוגג ברגשות הזולת). בשלב זה אמורים להבין את הגבולות שבין חיזור לגיטימי להטרדה מינית, למשל, ובין דרישות מקצועיות של מנהל לבין התעמרות והטרדה נפשית. 

בשלב עיצוב מדיניות הקשרים קובעים את גבולות המותר והאסור כדי לשמר ולהעצים את מעגל האמון. 

בשלב התכנון קובעים את השיטות והאמצעים לשימור ולהעצמת מעגל האמון בהיבטי ההתנהגות שבין השחקן לבין שחקנים אחרים ברשת הערך שלו (כמו קשרי מנהל-מנוהל, קשרים בין עמיתים, קשרי ספק-לקוח וכדומה).

שלב ההיערכות הוא תהליך מתמשך (ולא חד פעמי) של לימוד ורכישת מיומנויות תקשורת בין-אישית (אשר מתבטא בשיפור האינטליגנציה רגשית, ובכלל זה יכולת ההקשבה, ההכלה, האסרטיביות, הביטחון העצמי ומגוון עשיר של מיומנויות התנהגותיות נוספות), באמצעות שיחות של תיאום ציפיות והכשרה

בשלב הביצוע עלי להימצא כל הזמן עם אצבע על הדופק, צריך להקשיב יותר (ולהמעיט בדיבור), צריך לנסות להבין את שפת הגוף ואת שפת הפנים של הניצבים מולי ולהגיב בזמן אמת. צריך להתגבר על האגו וללמוד להכיל (כשלים של אחרים) וללמוד לחלוק הצלחות עם אחרים. ולכן, צריך  להתאמץ כדי לנסות להבין את המניעים האישיים (שלי!!!) לתגובות (שלי!) לאירועים. 

לצורך העניין, צריך להבין את מודל אפרת, את מנגנון FFF, ואת המשמעויות הפרקטיות של מצב פעילות שלי ושל האחרים, כדי לשפר יותר ויותר את מעגלי האמון איתם - כי אפשר להשיג חזון ומטרות, בזכות רצונם הטוב ועזרתם...  

שלב הפקת הלקחים הוא חלק משמעותי בתהליך אינסופי של תהליך הבטחת האמון. השלב הזה מחייב לעצור את השגרה (מדי פעם, גם אם לא נרשם אירוע מיוחד) כדי לחשוב, לשוחח כמנוף לשינוי.

כדי להשלים את התמונה, עיינו גם מעגלי פעולה

עיינו במאמר מעגל האמון בעולם הטכנולוגיה

תרגיל אמון

bottom of page